کنفرانس ها و همایش های داخلی

 • ارزیابی فرآیند نوآوری دستگاه های ملی با نگاهی یکپارچه
 • تحلیل سیستم نوآوری نانوفناوری ایران
 • ابزارهای سیاستی برای رفع موانع انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه
 • ادغام مفاهيم كارت امتيازي متوازن و نظام ملي نوآوري (مطالعه موردي برنامه فناوري نانو)
 • ارزيابي و انتخاب رويكردهاي اكتساب تكنولوژي مبتني بر روش شباهت به گزينه ايده آل فازي؛ مطالعه موردي در يك سازمان هلدينگ
 • استخراج استراتژی ملی فناوری اطلاعات کشور در حوزه دانشگاهی با بکارگیری مدل جذابیت-قابلیت
 • بكارگيري ماتريس SWOT براي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران
 • پیشنهاد الگویی به منظور سنجش یادگیری فناورانه
 • تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر کارکردهای نظام نوآوری
 • تجربه بند 26 قانون بودجه سال 1388
 • تعهد وسيع توليدكنندگان (ERP) و ضرورت الزام قانون آن در راستاي بازيافت
 • توليد تميز و نقش تعهد وسيع توليد كنندگان در دستيابي به آن
 • تهیه رهنگاشت تکنولوژی (TRM) بر اساس تحلیل جایگاه صلاحیت محوری در زنجیره ارزش پورتر
 • راه کارهای بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان
 • ارائه چارچوبی از تأثیر مدیریت دانش بر حکمرانی الکترونیکی
 • سرگذشت و سرنوشت اعتبارات پژوهشی کشور؛
 • سند راهبردی توسعه آموزش فناوری نانو (با رویکرد مقاطع پیش از دانشگاه)
 • طراحی مدلی برای ارزیابی موثر عملکرد مراکز دانشگاهی عضو شبکه نانو ایران
 • کاربست تحلیل سطح تکنولوژی بنگاه با رویکرد فازی برای بهبود تدوین راهبردها در سازمان های استراتژی محور؛مطالعه موردی مدل تقسيم كار ملي براي توسعه فناوري نانو: اولويت‌بندي ضمني براساس نقش طرفهاي عرضه و تقاضاي فناوري
 • مروري بر تجربه برنامه‌ريزي ملي نانو فناوري كشور؛ راهبرد آينده
 • نقش مدیریت دانش در ساماندهی نظام ملی نو آوری کشور